Usługi rekultywacyjne

Kompleksowe zabiegi rekultywacyjne, doprowadzenie zaniedbanych areałów do prawidłowej kultury rolnej.

Nasza firma zajmuje się jako jedna z niewielu tego typu kompleksowymi usługami. Dotyczy to szczególnie gospodarstw, areałów, mocno zaniedbanych rolniczo, gdzie prowadzenie upraw jest mało wydajne, a często całkowicie ekonomicznie nieuzasadnione.

 

 

  • Firma na początku 2015 r. podjęła się wykonać takie usługi dla pięciu gospodarstw w Zach-Pom o łącznej pow. 250 ha. Grunty kl. IV- VI w większości gleby lekkie ,częściowo uprawiane, częściowo ugorowane. W większości prowadzone uprawy wyłącznie „pod dopłaty” w bardzo ograniczonym zakresie i wydajności.

  • Prace rozpoczęto od kompleksowego badania gruntu zlecając tę usługę profesjonalnej firmie. Badania robione były na siatce 2 ha.z pełną analizą i wydrukami komputerowymi. Powyższe badania potwierdziły bardzo zły stan i zasobność gleby w P, Mg,K ,N nie mówiąc o próchnicy czy makroelementach. pH było na tragicznym poziomie od 3,6 – 4,8 Drugie zadanie ,wczesną wiosną, to odtworzenie granic (zlecenie zewn. firmie geodezyjnej) oraz trwałe oznaczenie istniejących granic poszczególnych działek. Miejsca przygraniczne, zalesione (samosiejki), zakrzaczone ,zostały wycięte a korzenie zlikwidowane specjalistycznym sprzętem tj. mulczerem na głębokość ok. 30 cm. Również na jednym areale, za zgodą urzędu , wycięto ponad 2,5 ha młodego lasu (brzoziak) i dokonano pełnej rekultywacji terenu, własnym specjalistycznym sprzętem i doprowadzenia go do stanu z przed ok.20 lat (teren R IV)

  • Zlikwidowano w podobny sposób zadrzewienia i zakrzaczenia w wielu innych miejscach na polach ,zlikwidowano dzikie wysypisko, składowiska kamieni itp.Tym sposobem uzyskano powierzchnie możliwe do obrabiania przez wysokowydajny sprzęt.

  • Na wiosnę podano wapno szybko wchłanialne Fast Cal w ilości 3t/ha oraz wapno magnezowe w ilości 1t/ha. oraz nawozy Mg, N,K,P . Posiano łubin żółty a na jesień poplon- gorczyca. Wszystkie uprawy przeznaczono na nawóz zielony. Późną jesienią powtórzono wapnowanie tym razem wapnem węglanowym o długim okresie wchłanialności. Podano również nawóz naturalny, granulowany.

  • Jesienią 2015r. wykonano łącznie ponad 1500 mb. drenażu na polach w celu osuszenia rozlewisk, dzikich oczek wodnych oraz terenów podmokłych. Dokonano również wstępnego osuszenia rozległego terenu rozlewiska ok. 6 ha powstałego w ostatniej dekadzie na skutek zatkania byłego odpływu do sąsiadującego jeziora.

  • Odpływ został udrożniony, odtworzono główny rów odwadniający (ponad 800 mb) i wykonano rowy-sięgacze poprzeczne.

  • Jesienią 2016 po osuszeniu powierzchniowym i wykoszeniu trzcin i traw bagiennych wykonano klasyczną instalację drenażową z PCV. Ze względu na duże szkody okolicznej zwierzyny leśnej, głównie dziki, zdecydowano ogrodzić cały teren (dwa gospodarstwa Łowicz Wałecki łącznie 95 ha.) siatką leśną, na słupkach metalowych (wzmacniany ocynk ). Całość prac ,ok. 5000 mb wraz z 6-ma bramami wjazdowymi ,wykonano w niespełna 3 m-ce.

  • Zimą i wczesną wiosną wykonano zabieg usunięcia powierzchniowego kamieni polnych ze wszystkich areałów ok. 250 ha. Wykonano to własnym sprzętem tj. maszyną do mechanicznego powierzchniowego zbierania kamieni Kongskilde Stonebear SB -400. Odzyskany kamień został wykorzystany na utwardzenie dróg dojazdowych i przejazdowych.

  • W IV – V 2016 r., po zabiegach przedsiewnych, posiano : na trzech areałach (łącznie 150 ha) mieszankę upraw wysokobiałkowych (lucerna, koniczyna czerwona) a na 100 ha soczewicę zieloną .

  • Powyższe zabiegi rekultywacyjne i porządkowe były niezbędne do wprowadzenia nowoczesnego, wysokowydajnego sprzętu jak np. zestawu kosiarek o szerokości roboczej 9,4 m. i o faktycznej wydajności 10-11 ha/ h, czy prasoowijarki ( zbieranie, prasowanie zielonki, dozowanie zakiszacza ,owijanie siatką, owijanie folią,) w jednym cyklu-przejeżdzie, z wydajnością ok. 50-60 balotów /h. Całość prac wspomagana nawigacją GPS ,analizą komputerową map, wydajności ,archiwizacją danych itp.

Za ok. 2 lata grunty powyższe powinny osiągnąć pełną zdolność produkcyjną. Już w pierwszym roku zakładania uprawy (lucerna,koniczyna) uzyskano z dwóch ,a z części areału, trzech pokosów, ok. 30 t zielonki/ha. W przyszłych latach planowane są zbiory z 4-5 pokosów z wydajnością na poziomie 50 t/ha. Powyższe prace rekultywacyjne na tego typu zaniedbanych gruntach oraz odpowiednie zabiegi agrotechniczne są niezbędne i konieczne jeżeli planuje się uruchomienie nowoczesnego i wysokowydajnego gospodarstwa rolnego. Jesteśmy jako firma zainteresowani dzierżawą lub długoterminowym użyczeniem większych areałów (min.20-30 ha. łąki,pastwiska) w naszej okolicy tj. w promieniu do 30 km od Mirosławca (Zach-Pom.) W zależności od warunków umowy, jesteśmy w stanie częściowo lub całkowicie wykonać takie prace rekultywacyjne tj.doprowadzić areały do prawidłowej kultury, bezpłatnie, w zamian za długookresowe użytkowanie i zbieranie plonów. Dla rolników nie posiadających odpowiedniego sprzętu rolniczego ,może to być bardzo atrakcyjna oferta.