Usługi rekultywacyjne

Kompleksowe zabiegi rekultywacyjne, doprowadzenie zaniedbanych areałów do prawidłowej kultury rolnej.

 

Nasza firma zajmuje się jako jedna z niewielu tego typu kompleksowymi usługami. Dotyczy to szczególnie gospodarstw, areałów, mocno zaniedbanych rolniczo, gdzie prowadzenie upraw jest mało wydajne, a często całkowicie ekonomicznie nieuzasadnione.

Prowadzimy prace od wycinania krzaków przez mulczerowanie, drenowanie, grodzenie aż po doprowadzenie do dobrej kultury rolnej.

Posiadamy szeroką gamę sprzętu m.in. mulczer wgłębny, kafar hydrauliczny, kosiarki bijakowe oraz wszelkiego rodzaju drobny sprzęt niezbędny do wykonywania prac rekultywacyjnych.

 

Jesteśmy jako firma zainteresowani dzierżawą lub długoterminowym użyczeniem większych areałów (min.20-30 ha. łąki,pastwiska) w naszej okolicy tj. w promieniu do 30 km od Mirosławca (Zach-Pom.) W zależności od warunków umowy, jesteśmy w stanie częściowo lub całkowicie wykonać takie prace rekultywacyjne tj.doprowadzić areały do prawidłowej kultury, bezpłatnie, w zamian za długookresowe użytkowanie i zbieranie plonów. Dla rolników nie posiadających odpowiedniego sprzętu rolniczego ,może to być bardzo atrakcyjna oferta.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zdjęcia z prac, które wykonywaliśmy.

 

.. The above land reclamation works in neglected areas of this sort, as well as proper agrotechnical procedures are necessary and required if it is planned to have a modern and highly efficient farm established. As a company, we are interested in lease or long-term usufruct of large land areas (min. 20-30 ha of meadows, pastures) in our neighbourhood, that is within 30 km from Mirosławiec (West Pomeranian Voivodeship). Depending on terms and conditions of agreement, we can partially or wholly perform appropriate land reclamation works aimed to bring the areas to proper agricultural condition, free of charge, in return for long-term usufruct and harvesting. This may be a very attractive offer for those farmers, who do not have suitable agricultural equipment.